Privacyverklaring

Privacyverklaring Mattenservice

Je leest de privacyverklaring van Mattenservice. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Met dit document informeren we je over: welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen, waarom we dat doen en hoe we met deze gegevens om gaan.

Contact opnemen

We verzamelen jouw gegevens, wanneer jij op enigerlei wijze contact met ons opneemt. Van deze correspondentie op welke manier dan ook, kunnen we gegevens bijhouden én contactgegevens bewaren als we hier rechtmatig belang bij hebben.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken jouw persoonlijke gegevens wanneer we een rechtmatig belang hebben om met jou in contact te komen:

 • Om aan onze zakelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals we hebben afgesproken met jullie bedrijf. Denk hierbij aan het afhandelen van bestellingen of het verzenden van rekeningen voor de levering van producten en diensten;
 • Voor andere reguliere administratieve en commerciële doeleinden en om consistentie, continuïteit en kwaliteit van onze producten en diensten te kunnen waarborgen;
 • Wanneer wij informatie hebben over onze dienstverlening, producten of ons bedrijf die voor jou van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Ontvangers

De gegevens die wij verzamelen worden alleen bij noodzaak aan derden bekend gemaakt, om onze afgesproken dienstverlening uit te voeren.
– Uitvoerende partijen – Wij betrekken andere organisaties en individuen om namens ons taken uit te voeren.
– Dochterondernemingen – We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan alle gelieerde ondernemingen binnen de vennootschapsstructuur.

Bovendien verstrekken we jouw persoonlijke gegevens aan derden in het geval dat we verplicht zijn persoonlijke gegevens vrij te geven:
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
– Om andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen;
– Om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen.

Opslagperiode

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor onze doeleinden en wettelijk verplicht is. Over het algemeen, wanneer we jouw informatie alleen bewaren voor onze marketingdoeleinden, blijven gegevens bij ons bewaard totdat jij ons op de hoogte brengt dat je geen marketingcorrespondentie meer van ons wenst te ontvangen. Alle details van ons retentiebeleid zijn op aanvraag per e-mail beschikbaar op: info@mattenservice.nl.

Jouw rechten

Nadat je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te gebruiken (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), kun je je altijd op één van onderstaande rechten beroepen. Neem hiervoor contact op met: info@mattenservice.nl.

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die wij vast hebben gelegd en bewaren.
 1. Recht op rectificatie
  Bewaren wij gegevens van jou die niet (meer) kloppen? Je hebt het recht deze gegevens te laten rectificeren.
 1. Recht op het verwijderen van gegevens
  Je kunt ons te allen tijde vragen jouw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening.
 1. Recht op het indienen van een klacht
  Als je een klacht wilt indienen over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, neem dan alsjeblieft contact met ons op via: info@mattenservice.nl. We zullen de situatie onderzoeken. Daarnaast hebt je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Noodzakelijke gegevens

Als je een zakelijke relatie van Mattenservice bent (bijv. klant of leverancier), moeten we de gegevens van ten minste één geschikte contactpersoon bijhouden om onze verplichtingen die voortvloeien uit afspraken met jullie bedrijf te kunnen uitvoeren.

Contact

Als je nog vragen hebt met betrekking tot deze verwerking van persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: info@mattenservice.nl.

Mattenservice
Ringdijk 20, 5705 CT Helmond

Neem contact met ons op

Voor vragen of om een afspraak te maken zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar

0492 598 154 info@mattenservice.nl

Of stel zelf samen hoe jouw mattenservice moet worden

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten